Hvordan lage en salgstrakt fra bunnen av i 2019: En veiledning for nybegynnere

I teknologiens tidsalder har digital markedsføring oppnådd et veldig momentum. Det har blitt en viktig og nødvendig forutsetning for alle selskaper for å øke salg samt tiltrekke seg et bredere grunnlag for egne produkter og nettsteder.  

Digital markedsføring invkluderer forskjellige teknikker som SEO, SEM, sosiale medier markedsføring, videografi og andre som det kan velges fra. 

Et stort antall selskaper implementerer de ulike teknikkene inkludert i digital markedsføring for å skalere opp salget av deres produkter eller tjenester.

Enhver organisasjon eller selskap har en systematisk digital markedsføringskampanje basert på typene tjenester de tilbyr samt hvilket segment de ønsker å rette seg mot. 

Salgstrakt er en viktig del av digital markedsføring. Dette konseptet anses å være ryggraden i enhver digital markedsføringskampanje, noe som gir den en spesifikk struktur og form.

Salgstrakt fenomenet går fra å kanalisere trafikk mot din landingsside til det tidpunktet du fullfører kjøpet av produktet. Salgstrakt er en viktig og kritisk prosess i din digital markedsføringskampanje. 

Til tider kan det være både anstrengende og overveldende å utvikle en landingsside da salgstrakten inneholder ulike viktige elementer. 

Denne artikkelen har som formål å sette lys på salgstrakten, dens ulike elementer i tillegg til å lære deg hvordan du lager en salgstrakt – på den rette måten.

Hva Er En Salgstrakt?

Sales Funnel

Som nevnt ovenfor, salgstrakt er et viktig steg I et selskaps digitale markedsføringskampanje.

En separate landingsside har ikke i seg selv potensial til å tilrekke seg et bredere publikum, lage tilfredsstillende salg, vinne nye kunder, særlig i en situasjon hvor dyre produkter selges.

I salgsprosessen er første steg å dirigere et publikum mot landingssiden. For å beholde målgruppen er det nødvendig med aktivt engasjement og kommunikasjon.

Det tredje og avsluttende steget er å fullføre salget av produktet. 

Hele denne prosessen er samlet omtalt som “salgstrakt”. Enkelt sagt så er en salgstrakt en reise som begynner med å lage og tiltrekke trafikk mot din landingsside og slutter med salg av produktet. 

Fra selve definisjonen kan man raskt trekke fram tre viktige deler av en “salgstrakt” – trafikk, leads og salg. For å lede mulige kunder mot din landingsside er det avgjørende å lage en godt utformet/gjennomtenkt og velutført salgstrakt eller inntjeningstrakt for selskapet.

Viktigheten av en salgstrakt

Importance of a Sales Funnel

kilde: CrazyEgg

Salgstrakt eller inntjeningsstrakt fungerer som et forretningskart for et selskap for å skalere opp markedsføringen av deres produkter eller tjenester.

Det er viktig å utarbeide en godt planlagt og systematisk salgstrakt da den fasiliterer hvordan en forretning eller selskap fungerer.

Det er ulike grunner til at alle selskaper burde ha en salgstrakt. Grunnene som er fordeler gis nedenfor-

 • En salgstrakt tilbyr strategier for selskaper for å lage oppmerksomhet om deres merkevare, produkter eller tjenester. Dette hjelper med å generere trafikk og tiltrekke et bredere publikum.
 • I tillegg til å tiltrekke et bredere publikum så vil også en salgstrakt føre til interesse og fascinasjon blant publikum angående produktet. Så trakten driver ikke bare trafikk mot landingssiden men etablerer også engasjement med publikum
 • Det er absolutt nødvendig å overbevise mulige kunder å kjøpe produktet gjennom å lage et ønske i deres bevissthet. Dette ønsket om å kjøpe produktet kan bare etableres ved å lære folk om produktet
 • Disse leads som skapes burde også ha et visst nivå av opplæring for å få til den ønskede handlingen. Dette kan oppnås ved å lage en robust salgstrakt
 • En salgstrakt spiller en viktig rolle i nesten alle de aktivitetene som er en del av å skape suksessfullt salg av et produkt. Dette ansees som en av de viktigste grunnene til å adoptere en effektiv og systematisk salgstrakt

Grunnleggende struktur for en salgstrakt

En salgstrakt eller inntjeningstrakt inneholder tre kritiske elemener, disse elementene er som følger:

 • Trafikk
 • Leads
 • Salg

Strukturen til en salgstrakt vises i form av en pyramide av trakten som inkluderer toppen til trakten, midten av trakten og bunnen til trakten.

Hver fase av trakten har ulike viktige punkter å huske på og krever forskjellige taktikker for å oppnå et viktig mål. La oss forstå de tre ulike delene av denne salgstrakten -

1. Toppen på trakten

Top of the Funnel

Toppen av trakten inneholder i hovedsak potensielle kunder eller klienter.

Det viktigste steget er å gjøre produktene dine merkbare og sørge for at kundene forstår produktet og dets viktighet. Så dette steget på trakten kan bli kalt “oppdagelse side”. 

Toppen av trakten eller kundesteget er viktig for å lage kjennskap til merkevaren i stedet for direkte å lage salget av produktet.

Å eksponere publikummet mot tjenesten eller produktet, påvirkning av publikum og etablering av effektiv kommunikasjon med kundene er nøkkelaktiviteter på dette stadiet.

2. Midten av trakten

Middle of the Funnel

Midten av trakten er identifisert ved prosessen med å konvertere besøkende til leads.

Etter at du har lagd bevissthet om merkevaren din trenger du å innarbeide interesse hos dem for å lese om selskapets produkter og tjenester.

Å endre besøkende til leads er steget som kommer før “kunde”. 

Besøkende vil ikke bare forstå hvorvidt selskapet er nyttig for dem men selskapet får også viktig informasjon om mulige kunder. 

Denne prosessen kan oppnås ved å lage kvalitetsinnhold som er autentisk, informativt og kreativt.

Hovedmålet i midten av trakten er å etablere et fruktbart selskap-kunde forhold.

3. Bunnen av trakten

Bottom of the Funnel

Dette steget inkluderer både harde og myke salgsstrategier avhengig av strategien og metoden som selskapet har implementert i de to første stegene av trakten.

Dette steget inkluderer at kundene undersøker rundt produktet, de ulike fordelene og hvorvidt produktet vil være nyttig for dem.

Dette steget er mer eller mindre steget hvor besøkende skal overtales eller gå fra leads til produktkjøpere.

Hvordan utvikle en salgstrakt fra bunnen av (5 steg) 

Create A Sales Funnel from Scratch

Salgstrakt er en viktig del av en digital markedsføringskampanje. Den gir en godt kart og ryggrad for et selskaps markedsføringsstrategi.

Til tider kan det være svært utmattende, vanskelig og altomfattende å utarbeide en fengslende og troverdig og overbevisende salgstrakt.

Her er spesifikke og nødvendige steg å følge for alle selskaper for å utvikle en salgstrakt som gir suksess.

1. Avgjør hvem som er din målgruppe

Et viktig steg i å formulere en salgstrakt for selskapet ditt er å bestemme målgruppen.

Et selskaper eller en forretning må bestandig vite hva slags målgruppe de søker å treffe. Man kan enkelt forstå målgruppen som de ser etter ved å stille disse spørsmålene - 

 • Hvilke problemer er det de potensielle kundene prøver å finne løsninger for?
 • Er det noen sosiale medie plattformer de bruker?
 • Hvilke interesser eller tilbøyeligheter har de?
 • Deler målgruppen kritikk om handel på nett?

Alle disse spørsmålene kan hjelpe deg å forstå målgruppen din bedre og etablere kommunikasjon med høy kvalitet med målgruppen.

2. Opprette ulike roller

En kjøpsrolle er en type representasjon av kunden selskapet prøver å treffe.

Denne type er vanligvis utarbeidet etter å ha gjennomført grundig analyse om kundens interesser, demografi, mål og ulike andre faktorer. 

Å bygge flere kjøpsroller kan hjelpe deg med å treffe en varierende og mangesidig gruppe. Man kan enkelt utarbeide relevante og nøyaktige kjøpsroller ved å ta utgangspunkt i følgende punkter: 

 • Hovedhensikten bak at målgruppen kjøper produktet. Dette grunnlegende prinsippet er forbundet med hvilke problemer de møter og hvordan produktet vil tilby dem en løsning. 
 • De ulike faktorene som påvirker kundene til å kjøpe produktene. Folk kan ha flere ulike grunner for å kjøpe produktet.
 • Metoden brukt for å bruke produktet eller noen av problemene.

3. Generere relevante leads og trafikk

Det viktigste aspektet ved digitalmarkedsføring er å være klar over / gjøre potensielle kunder oppmerksom på produkter og tjenester selskapet ditt tilbyr.

Hvis du ikke og ikke før du etablerer kundeengasjement og kommunikasjon, målgruppen vil ikke kjenne til produktene som du forsøker selge. 

Med bakgrunn i fremskritt innenfor teknologi så er ulike lead genererende metoder nå blitt utviklet. Noen av disse lead produserende taktikkene er nevnt under - 

3.1. PPC annonsering

PPC eller “Pay per click” annonsering er en viktig taktikk brukt av markedsførere for å tiltrekke et bredere kundegrunnlag. Primærgrunnen for denne teknikkens popularitet er dens evne til å nå fram til folk gjennom ulike kanaler og plattformer. 

Du kan laste opp annonser på populære sosiale medie plattformer som Facebook og Twitter eller bare henvende deg mot søkemotorer for å tiltrekke deg autentisk søketrafikk.

3.2. Promotering på sosiale medier

En av de mest sentrale markedsføringsmetodene er gjennom sosiale medier. Den voksende innflytelsen til sosiale medier innenfor mange området har gjort det til en av de viktigste og tilgjengelige måtene for å oppnå trafikk. 

Å gå ut på sosiale medier kan go masse hjelp i å oppnå trafikk da disse plattformene allerede har mye trafikk og er viktige på mange områder. Det hjelper også å etablere veldig god kundekommunikasjon og engasjement. Bare det å besvare spørsmål på en av plattformene for sosiale medier, kan få en stort antall personer til å kjøpe produktet.

3.3. Innholdsmarkedsføring

I tillegg til sosiale medier har innholdsmarkedsføring også blitt mer og mer viktig som et verktøy for markedsføring. I disse dager handler det bare om hvilket innhold du har lagt ut. Følgelig må innholdet være informativt, originalt og attraktivt. 

Blogger, case studier og eposter er en viktig måte å tiltrekke et publikum mot produktet selskapet ditt selger. Innholdsmarkedsføring er ved siden av sosiale medier i viktighet, hvis ikke mer. Innholdsmarkedsføring vises også å være et fruktbart verktøy i midten av trakten ved å lære opp og informere kundene om dine produkter og hvorfor de trenger disse.

4. Engasjere ditt publikum

Bruk av ulike lead genererende taktikker vil ikke være fruktbart og et gode hvis selskapet ikke med suksess får dialog med publikum.

Å engasjere et publikum betyr å etablere effektiv kommunikasjon med dem.

Lære dem opp i ditt selskaps produkter og tjenester og få dem til å forstå viktigheten av å kjøpe disse produktene.

 Dette kan oppnås ved å holde spesifikke viktige punkter i bevisstheten -

 • Lage blogger med kvalitet, informativt og attraktivt innhold
 • Lage autentiske og interessante videoer
 • Promotere ditt innhold på sosiale medie plattformer og apper
 • Du spør influensere og bloggere om å anmelde dine produkter og tilbyr veiledning om hvordan de brukes
 • Oppdatere bloggene dine jevnlig og informere publikum om disse oppdateringene gjennom strategier som nyhetsbrev og eposter.

5. Konvertering av dine leads til sukssefulle salg

Det siste steget i å etablere en salgstrakt er å konvertere dine leads til betalende kunder og oppskalere salgene av dine produkter og tjenester.

Hovedhensikten til hele denne prosessen var å øke salget av dine produkter.

Her er spesifikke steg for å konvertere leads til suksessfulle salg uten å gjøre kjøpet til en langdryg prosess - 

 • Reduser antallet elementer på skjemaet
 • Utarbeid et mindre antall steg når kjøpet finner sted
 • Lag ett stegs innlogging og opprettelse av konto muligheter for å gjøre kjøpsprosessen enklere

3-delt Mikrotrakt

3-Part Micro Funnel

Det er ulike inntjeningstrakt systemer brukt av selskaper og high-end forretninger for å systematisere deres digitale markedsførings system. Et av disse er “mikrotrakt” brukt av selskaper som Leadpages. 

Den fundamentale hensikten bak å bruke dette systemet er å bryte ned salgene i små biter for å gjøre det enklere å arbeide med dem. 

Den tredelte mikrotrakt systemet er som navnet tilsier innehold med tre elementer i sin struktur. Disse er som følger -

 • Landingsside – Etter bruk av ulike lead genereringsteknikker som sosiale medier, videografi, PPC osv. Viser trafikken som er generert foreløpig interesse ved å gå inn på landingssiden
 • Leadbox eller pop-up – Leadboksen er fasen I mikrotrakten som karakteriseres ved at målgruppen bestemmer seg forå kjøpe produktet eller ikke gå videre med tilbudet som selskapet foreslår
 • En takk for kjøpet side – En takk for kjøpet side er den siste fasen i salgstrakten, som viser takknemlighet overfor et selskaps kunder og bidrar til et tettere forhold og effektiv kommunikasjon

Ulike typer mikrotrakter

Som nevnt over, en mikrotrakt er en type salgstrakt som vanligvis brukes av selskaper som gir en ryggrad til den digitale markedsføringen. Den er også nyttig i å bryte salget generert for å gjøre data mer behagelig å arbeide med.

Dette mikrotrakt systemet har igjen like undertyper litt avhengig av varierte mål og delmål som et selskap har. Noen av disse typene er nevnt under-

 • Blog opt-in for salg
 • Konsultasjon for salg
 • Webinar for salg
 • O-in for salg
 • Opt-in for webinar for salg

Hovedpunkter å huske på når inntjeningstrakt lages

Salgstrakt er et essensielt system for selskaper å utvikle og gjennomføre. Det gir en spesifikk struktur for et selskaps markedsføringsstrategi og tillater selskaper å fokusere på et bredere publikum for et produkt. Her er spesifikke avsltende råd å ha i bakhodet - 

 • Før en salgstrakt lages må selskapet bestemme mål og delmål. Et selskap må vite tallgrunnlaget de har for å lage en bedre salgstrakt
 • Forstå de ulike teknikken brukt for å engasjere en bredere målgruppe og for å etablere kommunikasjon med de
 • Det er ulike lead genererende muligheter å velge mellom. Det er viktig å forstå hvilke lead genererende teknikker er best egnet for å annonsere ditt produkt
 • Det er bestandig bedre å bruke en tre-delt mikrotrakt for å gjøre prosessen med å markedsføre selskapets produkter og tjenester enklere

Konklusjon

Salgstrakt er en kontinuerlig prosess som begynner med å drive trafikk mot et produkt og som slutter med suksess å avslutte et salg.

I en tid med digital markedsføring, har alle selskaper behov for å utvikle deres salgstrakt system i forhold til den type produkt de markedsfører så vel som typen målgruppe de ønsker å treffe.

En salgstrakt har vanligvis en struktur delt i tre – Toppen av trakten, midten av trakten og bunnen på trakten. Hvert steg er karakterisert ved et unikt sett av tiltak i markedsføringsprosessen. 

Det første steget i en salgstrakt er å drive en gruppe mot ditt produkt. Dette kan oppnås ved å bruke ulike lead genererende teknikker.

Noe av disse metodene inkluderer sosiale medier, videografi, PPC, eposter og mye mer.

Valget av teknologi vil vanligvis avhenge av typen produkt eller tjeneste som selskapet søker å markedsføre. 

En salgstrakt eller inntjeningstrakt inneholder ulike typer. Men den mest vanlige og kjente salgstrakten er tre delt mikrosystem.

De tre delene inkluder landingssiden, leadboksen og formidling av takk siden. Alle disse elementene er viktige steg i salgstraktsystemet. 

Utarbeidelse av en salgstrakt kan være kinkig, kreve mye arbeid og til tider være omfattende. Så det er bedre å huske typiske viktige momenter og å følge en systematisk plan for å lage en effektiv salgstrakt.

Leave a Comment